Агапова Ніна Федорівна

Агапова Ніна Федорівна
Агапова Ніна Федорівна (р. 30 травня 1926 Москва), російська актриса, заслужена артиска РРФСР (1987). Закінчила ВДІК (1951, майстерня С. Юткевича і М. Ромма). У 1951-1990 - актриса театру-студії кіноактора, з 1994 - Московської драматичної трупи "Блукаючі зірки". 1953 - Застава в горах ( см. ЗАСТАВА У ГОРАХ) 1955 - Доброго ранку ( см.

Агапова Ніна Федорівна (р. 30 травня 1926 Москва), російська актриса, заслужена артиска РРФСР (1987).
Закінчила ВДІК (1951, майстерня С. Юткевича і М. Ромма). У 1951-1990 - актриса театру-студії кіноактора, з 1994 - Московської драматичної трупи "Блукаючі зірки".
1953 - Застава в горах ( см. ЗАСТАВА У ГОРАХ)
1955 - Доброго ранку ( см. ДОБРИЙ РАНОК (1955)) 1956 - Як він брехав її чоловікові
( см. ЯК він брехав їЇ чОЛОВІКОВІ) 1957 - До Чорного моря
( см. До ЧОРНОМУ мОРЯ ) 1958 - Зміна починається о шостій
( см. ЗМІНА пОЧИНАЄТЬСЯ в шІСТЬ) 1959 - не піддаються
( см. не піддаються) 1960 - Час літніх відпусток
( см. ЧАС лІТНІХ ОТПУСКОВ) 1961 - Воскресіння
( см. НЕДІЛЯ (1960-1961)) 1961 - Чужий гаманець
( см. ЧУЖИЙ гаманець) 1962 - сімсот тринадцятий просить посадку
( см. сімсот ТР ІНАДЦАТИЙ ПРОСИТЬ ПОСАДКУ) 1962 - Ланцюгова реакція
( см. ЛАНЦЮГОВА РЕАКЦІЯ (1962)) 1964 - Дайте книгу скарг
( см. ДАЙТЕ Книга скарг) 1965 - Чорний кошеня
( см. ЧОРНИЙ кОТЕНОК) 1965 - Чисті ставки
( см. ЧИСТІ сТАВКИ) 1966 - Душка
( см. Душка) 1966 - Дядечків сон
( см. Дядечків сон (1966)) 1966 - Чорт з портфелем
( см. ЧЕРТ З ПОРТФЕЛЕМ) 1967 - Доктор Віра
( см. ДОКТОР ВІРА) 1968 - Зигзаг удачі (
см. ЗИГЗАГ уДАЧІ) 1968 - Сім старих та одна дівчина (
см. СІМ СТАРИКОВ І ОДНА ДІВЧИНА) 1968 - Урок літератури (
см. УРОК ЛІТЕРАТУРИ) 1969 - Непідсудний (
см. неосудний ) 1969 - Старий знайомий (
см. СТАРИЙ зНАЙОМИЙ) 1969 - Чайковський (
см. ЧАЙКОВСЬКИЙ) 1970 - А людина грає на трубі (
см. А ЛЮДИНА гРАЄ нА тРУБІ) 1970 - Про друзів-товаришів (
см. Про друзів-товаришів) 1970 - Опікун (
см. ОПІКУН (1970)) 1970 - Пригоди жовтої валізки (
см. ПРИГОДИ жОВТОГО вАЛІЗКИ) 1971 - Дванадцять стільців (
см. ДВАНАДЦЯТЬ сТІЛЬЦІВ (1971)) 1971 - Їхали в т АМВА Ільф і Петров (
см. ЇХАЛИ В трамваї Ільф І ПЕТРОВ) 1971 - Корона Російської імперії (
см. КОРОНА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ) 1971 - Нюркіна життя (
см. Нюркіна жИТТЯ) 1971 - Старики-розбійники (
см. СТАРИКИ-розбійники) 1973 - Нейлон сто відсотків (
см. НЕЙЛОН 100%) 1973 - Людина в штатському (
см. чоловік у цивільному) 1974 - Киш і два портфеля (
см. киш І Двапортфеля) 1974 - Шпак і ліра (
см. ШПАК І ЛІРА) 1974 - Чудо з кісками ( см.
ЧУДО з косичками) 1976 - Слово для захисту ( см.
СЛОВО ДЛЯ ЗАХИСТУ) 1977 - За сімейними обставинами ( см.
ПО сімейних оБСТАВИНАМ) 1977 - Трактир на П'ятницькій ( см.
ТРАКТИР нА П'ятницький) 1977 - Трясовина ( см.
ТРЯСОВИНА) 1977 - Особистої безпеки не гарантую ( см.
Особистої безпеки не гарантую) 1978 - Живіть в радості ( см.
ЖИВІТЬ у рАДОСТІ) 1979 - Сцени з сімейного життя ( см. СЦЕНИ З СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ)
1980 - Вершник на золотому коні ( см. ВСАДНИК НА ЗОЛОТОМУ КОНІ)
1980 - Коней на переправі не змінюють ( см. КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ НЕ зМІНЮЮТЬ)
1982 - Бережіть чоловіків ( см. БЕРЕГИТЕ чОЛОВІКІВ)
1982 - Не хочу бути дорослим ( см. НЕ ХОЧУ БУТИ ДОРОСЛИХ)
1983 - Таємниця "Чорних дроздів" ( см. ТАЄМНИЦЯ "ЧОРНИХ ДРОЗДОВ")
1984 - Герой її роману ( см. ГЕРОЙ ЇЇ РОМАНА) 1984 - Нам не дано передбачити
( см. НАМ просто немає вгадати ...) 1984 - Людина-невидимка
( см. ЛЮДИНА-НЕВИДИМКА) 1986 - Мій ніжно улюблений детектив (
см. МІЙ нЕЖНО уЛЮБЛЕНИЙ дЕТЕКТИВ) 1987 - Де знаходиться нофелет ( см.
Де знаходиться нофелет) 1987 - Забута мелодія для флейти ( см.
ЗАБУТА мЕЛОДІЯ дЛЯ фЛЕЙТИ) 1987 - Позика на шлюб ( см. ПОЗИКА НА ШЛЮБ)
1989 - Приватний детектив, мул Операція "Кооперація" ( см. ПРИВАТНИЙ ДЕТЕКТИВ, АБО ОПЕРАЦІЯ "КООПЕРАЦІЯ")
1991 - Графиня ( см. ГРАФИНЯ)
1991 - небеса обітовані ( см. небеса обітовані)
1993 - Свистун ( см. СВИСТУН)
1994 - Приватна історія ( см. ПРИВАТНА ІСТОРІЯ) 1995 - Любити по-російськи
( см. ЛЮБИТИ РОСІЙСЬКОЮ) Рік випуску 1996 - Любити по-російськи-2
( см. ЛЮБИТИ РОСІЙСЬКОЮ-2) 1997 - Все те, про що ми так довго мріяли
( см. ВСЕ ТО, ПРО ЩО МИ ТАК дОВГО мРІЯЛИ) 2000 - Заздрість богів
( см. ЗАЗДРІСТЬ бОГІВ) Енциклопедія кіно. 2010.