Альбіцький Юрій

Альбіцький Юрій
Альбіцький Юрій, художник. 1960 - Попереду - крутий поворот ( см. ПОПЕРЕДУ - кРУТИЙ пОВОРОТ) 1961 - День, коли виповнюється 30 років ( см. ДЕНЬ, кОЛИ вИПОВНЮЄТЬСЯ 30 рОКІВ) 1964 - Листи до живих ( см. ЛИСТИ дО жИВИМ) 1966 - Іду шукати ( см. ІРУ шУКАТИ) 1970 - Крах імперії ( см. Аварії іМПЕРІЇ (1970)) 1971 - Рудобельская республіка ( см.

Альбіцький Юрій, художник.
1960 - Попереду - крутий поворот ( см. ПОПЕРЕДУ - кРУТИЙ пОВОРОТ)
1961 - День, коли виповнюється 30 років ( см. ДЕНЬ, кОЛИ вИПОВНЮЄТЬСЯ 30 рОКІВ)
1964 - Листи до живих ( см. ЛИСТИ дО жИВИМ)
1966 - Іду шукати ( см. ІРУ шУКАТИ)
1970 - Крах імперії ( см. Аварії іМПЕРІЇ (1970))
1971 - Рудобельская республіка ( см. РУДОБЕЛЬСКАЯ РЕСПУБЛІКА)
1973 - Кортик ( см. кортик (1973))
1974 - Бронзовий птах ( см. БРОНЗОВАЯ ПТИЦЯ)
1975 - Вовча зграя ( см. ВОВЧЕ сТАЯ (1975))
1976 - Всього одна ніч ( см. ВСЬОГО ОДНА НІЧ) 1977 - Берега (новела в кіноальманаху "у профіль і анфас")
( см. БЕРЕГА (1977)) 1979 - День повернення
( см. ДЕНЬ ПОВЕРНЕННЯ) 1980 - Візьму твій біль
( см. ВІЗЬМУ ТВОЮ БІЛЬ) 1983 - Справа для справжніх чоловіків
( см. СПРАВА дЛЯ сПРАВЖНІХ чОЛОВІКІВ) 1985 - Навчися танцювати
( см. НАВЧИСЯ ТАНЦЕВАТЬ) 1987 - Двоє на острові сліз
( см. ДВОЄ нА оСТРОВІ сліз) 1987 - Наказ
( см. НАКАЗ) 1988 - Гомункулус (
см. ГОМУНКУЛУС) 1991 - Мед ޑ Q˛ *] ( см.
МЕД ОСИ) 1992 - Біле озеро (
см. БІЛЕ ОЗЕРО) Енциклопедія кіно. 2010.