Азерников Валентин Захарович

Азерников Валентин Захарович
Азерников Валентин Захарович , російський письменник, сценарист. 1977 - за сімейними обставинами ( см. ПО сімейних оБСТАВИНАМ) 1981 - Відпустка за свій рахунок ( см. ВІДПУСТКУ ЗА СВІЙ РАХУНОК) 1985 - Щиро ваш ( см. ЩИРО вАШ) 1985 - Страховий агент ( см. СТРАХОВИЙ аГЕНТ) 1986 - При відкритих дверях ( см.

Азерников Валентин Захарович , російський письменник, сценарист.
1977 - за сімейними обставинами ( см. ПО сімейних оБСТАВИНАМ)
1981 - Відпустка за свій рахунок ( см. ВІДПУСТКУ ЗА СВІЙ РАХУНОК) 1985 - Щиро ваш
( см. ЩИРО вАШ) 1985 - Страховий агент
( см. СТРАХОВИЙ аГЕНТ) 1986 - При відкритих дверях
( см. ПРИ вІДКРИТИХ дВЕРЯХ) 1988 - Громадян ський позов
( см. ГРОМАДЯНСЬКИЙ ІБК) 1991 - Круїз, або Розвідне подорож
( см. КРУЇЗ, АБО розвідний ПОДОРОЖ) 1998 - без зворотної адреси
( см. бЕЗ зВОРОТНОГО аДРЕСА) 2000 - Репете
( см. Репете) 2002 - Право на захист (серіал)
( см. ПРАВО НА ЗАХИСТ) Енциклопедія кіно. 2010.