БЛОГЕРМАН Абрам

БЛОГЕРМАН Абрам
БЛОГЕРМАН Абрам, український звукорежисер. 1963 Назустріч мрії ( см. МРІЇ НАЗУСТРІЧ) 1967 Продавець повітря ( см. ПРОДАВЕЦЬ ПОВІТРЯ) +1968 Золотий годинник ( см. ЗОЛОТІ ГОДИННИК) 1968 Випадок зі слідчої практики ( см. ВИПАДОК іЗ сЛІДЧОЇ пРАКТИКИ) 1970 Крок з даху ( см. КРОК З ДАХУ) 1971 Поїзд у далекий серпень ( см.

БЛОГЕРМАН Абрам, український звукорежисер.
1963 Назустріч мрії ( см. МРІЇ НАЗУСТРІЧ)
1967 Продавець повітря ( см. ПРОДАВЕЦЬ ПОВІТРЯ)
+1968 Золотий годинник ( см. ЗОЛОТІ ГОДИННИК) 1968 Випадок зі слідчої практики
( см. ВИПАДОК іЗ сЛІДЧОЇ пРАКТИКИ) 1970 Крок з даху
( см. КРОК З ДАХУ) 1971 Поїзд у далекий серпень (
см. ПОТЯГ у дАЛЕКИЙ СЕРПЕНЬ) +1972 Увімкніть північне сяйво (
см. УВІМКНІТЬ ПІВНІЧНЕ СЯЙВО) 1973 Хлопця звали капітаном (
см. хлопчисько зВАЛИ кАПІТАНОМ) 1974 Відповідна міра (
см. ВІДПОВІДЬ МІРА) Енциклопедія кіно. 2010.