БОРАНБАЕВ Ануар

БОРАНБАЕВ Ануар
БОРАНБАЕВ Ануар (Анвар), казахський актор. +1974 Фронт без флангів ( см. ФРОНТ БЕЗ флангу) 1977 Фронт за лінією фронту ( см. ФРОНТ ЗА ЛІНІЄЮ ФРОНТУ) 1981 Останній перехід ( см. ОСТАННІЙ пЕРЕХІД) 1981 Фронт в тилу ворога ( см. ФРОНТ у тИЛУ вОРОГА) 1986 Мій будинок на зелених пагорбах ( см. МІЙ ДІМ нА зЕЛЕНИХ пАГОРБАХ) 1 986 Турксіб ( см.

БОРАНБАЕВ Ануар (Анвар), казахський актор.
+1974 Фронт без флангів ( см. ФРОНТ БЕЗ флангу)
1977 Фронт за лінією фронту ( см. ФРОНТ ЗА ЛІНІЄЮ ФРОНТУ) 1981 Останній перехід
( см. ОСТАННІЙ пЕРЕХІД) 1981 Фронт в тилу ворога
( см. ФРОНТ у тИЛУ вОРОГА) 1986 Мій будинок на зелених пагорбах
( см. МІЙ ДІМ нА зЕЛЕНИХ пАГОРБАХ) 1 986 Турксіб
( см. Турксибу (1986)) 1990 Гамлет з Сузака , або Мамайя Кероу
( см. ГАМЛЕТ З Сузака, аБО Мамайя Кероу) Енциклопедія кіно. 2010.