Демкин Василь

Демкин Василь
Демкин Василь, звукорежисер. 1955 Зелені вогні ( см. ЗЕЛЕНІ ОДПІ) тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість Миколка Паровоз ( "Початок шляху") ( см. Миколка-ПАРОВОЗ) 1958 Щастя треба берегти ( см. ЩАСТЯ тРЕБА бЕРЕГТИ) 1958 Годинник зупинився опівночі ( см. ГОДИННИК зУПИНИЛИСЯ оПІВНОЧІ) 1959 Любов'ю треба дорожити ( см.

Демкин Василь, звукорежисер.
1955 Зелені вогні ( см. ЗЕЛЕНІ ОДПІ)
тисяча дев'ятсот п'ятьдесят шість Миколка Паровоз ( "Початок шляху") ( см. Миколка-ПАРОВОЗ) 1958 Щастя треба берегти
( см. ЩАСТЯ тРЕБА бЕРЕГТИ) 1958 Годинник зупинився опівночі
( см. ГОДИННИК зУПИНИЛИСЯ оПІВНОЧІ) 1959 Любов'ю треба дорожити
( см. ЛЮБОВ'Ю треба дорожити) 1960 Попереду - крутий поворот
( см. ПОПЕРЕДУ - кРУТИЙ пОВОРОТ) тисяча дев'ятсот шістьдесят одна День , коли виповнюється 30 років
( см. ДЕНЬ, кОЛИ вИПОВНЮЄТЬСЯ 30 рОКІВ) 1963 Поділитися: Останні хліб
( см. ОСТАННІЙ хЛІБ) тисячу дев'ятсот шістьдесят п'ять Скільки років, скільки зим!
( см. СКІЛЬКИ РОКІВ, СКІЛЬКИ ЗІМ) 1968 Придатний до нестройової
( см. ГОДЕН до нестройової) 1969 Створи бій
( см. СОТВОРИ БІЙ) 1969 Я, Франциск Скорина. ...
( см. Я, Франциск Скорина ...) 1 970 Несподівана любов
( см. Нечая ЛЮБОВ) 1971 Батька
( см. БАТЬКА) 1 974 Тому що люблю (
см. БО лЮБЛЮ) 1 976 Всього одна ніч (
см. ВСЬОГО ОДНА НІЧ) 1977 Берега (новела в кіноальманаху "у профіль і анфас") ( см.
БЕРЕГА (1977)) 1978 Розклад на післязавтра ( см. РОЗКЛАД нА ПІСЛЯЗАВТРА)
1979 Прийміть телеграму в борг ( см. ПРИЙМІТЬ телеграму в бОРГ)
1980 Весільна ніч ( см . ВЕСІЛЬНА НІЧ)
1981 Вітрила мого дитинства ( см. ВІТРИЛА мОГО дИТИНСТВА) 1983 Білі роси
( см. БІЛІ РОСИ) 1984 Рудий чесний закоханий
( см. РУДИЙ ЧЕСНИЙ ЗАКОХАНИЙ) 1 985 Мама, я живий!
( см. МАМА, Я ЖИВ) 1985 Навчися танцювати
( см. НАВЧИСЯ ТАНЦЕВАТЬ) 1987 Осінні сни
( см. ОСЕННИЕ СНИ) 1989 Під небом блакитним ... (
см. ПІД нЕБОМ бЛАКИТНИМ ...) Енциклопедія кіно. 2010.