Діхтяр Олександр

Діхтяр Олександр
Діхтяр Олександр, художник , актор. 1944 Зоя ( см. ЗОЯ) ас. художника 1945 П'ятнадцятирічний капітан ( см. п'ятнадцятирічним КАПІТАН) художник 1947 Хлопчик з околиці ( см. ХЛОПЧИК З околиці) художник 1949 У них є батьківщина ( см. У нИХ є РОДИНА) художник 1954 Анна на шиї ( см. АННА НА ШИЇ) художник 1955 Княжна Мері ( см.

Діхтяр Олександр, художник , актор.
1944 Зоя ( см. ЗОЯ) ас. художника
1945 П'ятнадцятирічний капітан ( см. п'ятнадцятирічним КАПІТАН) художник
1947 Хлопчик з околиці ( см. ХЛОПЧИК З околиці) художник 1949 У них є батьківщина
( см. У нИХ є РОДИНА) художник 1954 Анна на шиї
( см. АННА НА ШИЇ) художник 1955 Княжна Мері (
см. КНЯЖНА МЕРИ (1955)) художник 1955 Доля барабанщика (
см. Доля барабанщика (1955)) художник 1956 добрий час! (
см. В ДОБРИЙ ЧАС) художник тисяча дев'ятсот п'ятьдесят вісім Олеко Дундич (
см. Олеко Дундича) художник 1960 Своя голова на плечах (
см. СВОЯ гОЛОВА нА пЛЕЧАХ) художник тисяча дев'ятсот шістьдесят одна Вечори на хуторі біля Диканьки. ніч перед Різдвом (
см. ВЕЧОРА НА ХУТОРІ ПОБЛИЗУ ДИКАНЬКИ) художник тисячі дев'ятсот шістьдесят дві Тече Волга (
см. ТЕЧЕ ВОЛГА) художник , актор 1 967 Я вас любив ... (Твір на вільну тему) (
см. Я вАС лЮБИВ) художник 1 968 Нейтральні води (
см . НЕЙТРАЛЬНІ ВОДИ) художник 1970 Балада про Берінга і його друзів (
см. БАЛЛАДА про Берінга і його друзів) художник 1 973 Крапля в море (
см. КАПЛЯ В мОРЕ) художник +1974 Ще можна встигнути (
см. ЩЕ мОЖНА вСТИГНУТИ) художник тисячі дев'ятсот сімдесят п'ять Це ми не проходили ( см.
ЦЕ мИ НЕ пРОХОДИЛИ) Художник 1976 Обеліск ( см. ОБЕЛІСК)
художник 1977 Хомут для маркіза ( см. ХОМУТ ДЛЯ МАРКІЗА)
художник 1979 Дюма на Кавказі ( см. ДЮМА НА КАВКАЗІ)
художник 1980 Вам і не снилося ... ( см. вАМ І НЕ СНИЛОСЯ)
художник +1983 Я вас дочекаюся ( см. Я вАС дощ)
художник 1 986 З неба на землю ( см. З нЕБА нА зЕМЛЮ)
художник Енциклопедія кіно. 2010.