Галібін Олександр Володимирович

Галібін Олександр Володимирович
Галібін Олександр Володимирович (р. 27 вересня 1955, Ленінград), російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР (1991). Закінчив Лгитмик (1977, майстерня Р. Агамерзяна), режисерський факультет Російської академії театрального мистецтва (1992, майстерня А. Васильєва). До 1979 - актор театру імені Коміссаржевської, з 1981 - Студії кіноактора при кіностудії "Ленфільм".

Галібін Олександр Володимирович (р. 27 вересня 1955, Ленінград), російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР (1991).
Закінчив Лгитмик (1977, майстерня Р. Агамерзяна), режисерський факультет Російської академії театрального мистецтва (1992, майстерня А. Васильєва). До 1979 - актор театру імені Коміссаржевської, з 1981 - Студії кіноактора при кіностудії "Ленфільм". У 1993-1994 роках режисер петербурзького театру на Ливарному, з 2000 року - головний режисер Новосибірського молодіжного театру "Глобус".
1976 і інші офіційні особи ( см. І ІНШІ ОФІЦІЙНІ ОСОБИ)
1977 Трактир на П'ятницькій ( см. ТРАКТИР на П'ятницькій) тисячі дев'ятсот сімдесят вісім Іванцов, Петров, Сидоров
( см. ІВАНЦОВ, ПЕТРОВ, СИДОРОВ) 1979 Червоні погони
( см. ЧЕРВОНІ пОГОНИ) 1979 поема про крила
( см. пОЕМА про кРИЛАХ) 1980 Хто заплатить за удачу
( см. ХТО зАПЛАТИТЬ зА уДАЧУ) 1980 Такі ж , як ми
( см. ТАКІ САМІ яК мИ) 1980 Мужність
( см. МУЖНІСТЬ (1980)) тисячу дев'ятсот вісімдесят одна Казка, розказана вночі
( см. КАЗКА, РОЗКАЗАНА ВНОЧІ) 1 981 Сто радощів, або книга великих откр тий
( см. СТО радість) одна тисяча дев'ятсот вісімдесят одна Шостий
( см. ШОСТИЙ) 1982 Нас вінчали не в церкві
( см. НАС вінчає НЕ В ЦЕРКВИ) 1982 Ослиная шкура (
см. Ослина шкіра) 1983 Без особливого ризику (
см. БЕЗ ОСОБЛИВОГО РИЗИКУ) 1 983 Привіт з фронту ( см.
ПРИВІТ З ФРОНТУ) 1983 Приступити до ліквідації ( см.
Починать ЛІКВІДАЦІЇ) 1983 Тривожний виліт ( см.
ТРИВОЖНИЙ ВИЛІТ ) 1984 Мій обранець ( см.
МІЙ оБРАНЕЦЬ) 1984 Я за тебе відповідаю ( см.
Я зА тЕБЕ вІДПОВІДАЮ) 1985 батальйони просять вогню ( см.
батальйони просять вогню) 1985 Координати смерті ( см.
КООРДИНАТИ сМЕРТІ) 1 986 Шлях до себе ( см. ШЛЯХ дО СЕБЕ)
+1986 скріпки (новела в кіноальманаху "Винятки без правил") ( см. скріпки)
+1986 Степова ескадрилья ( см. СТЕПОВА ескадрильї) тисячі дев'ятсот вісімдесят сім Джек Вісімки н - "американець"
( см. ДЖЕК Восьмьоркін - АМЕРИКАНЕЦЬ) 1987 Життя Клима Самгіна
( см. Життя Клима Самгіна) 1987 Срібні струни
( см. СРІБНІ сТРУНИ) 1988 Чоловік і дочка Тамари Олександрівни
( см. ЧОЛОВІК і дОЧКА ТАМАРИ Олександрівни) 1 989 Воно (
см. ВПЗ) 1990 Історія хвороби (
см. ІСТОРІЯ ХВОРОБИ (1990)) 2000 Романови - вінценосна сім'я (
см. Романова - вінценосні Сім'я) Енциклопедія кіно. 2010.