Гобзева Ольга Фроловна

Гобзева Ольга Фроловна
Гобзева Ольга Фроловна (р. 16 березня 1943 року, Москва), російська актриса. Закінчила ВДІК (1966, майстерня Б. Бабочкина). У 1966-1990 - актриса Театру-студії кіноактора. у кіно - з 1962 року. з 1991 року живе в монастирі, в 1993 прийняла постриг. 1962 Гей, хто небудь! ( см. ЕЙ, хТО нЕБУДЬ !) актриса 1964 Мені двадцять років ( "Застава Ілліча") ( см.

Гобзева Ольга Фроловна (р. 16 березня 1943 року, Москва), російська актриса.
Закінчила ВДІК (1966, майстерня Б. Бабочкина). У 1966-1990 - актриса Театру-студії кіноактора. у кіно - з 1962 року. з 1991 року живе в монастирі, в 1993 прийняла постриг.
1962 Гей, хто небудь! ( см. ЕЙ, хТО нЕБУДЬ !) актриса
1964 Мені двадцять років ( "Застава Ілліча") ( см. МЕНІ дВАДЦЯТЬ рОКІВ) актриса
1965 як життя ( см. РІК ЯК ЖИТТЯ) актриса
1965 Пригоди зубного лікаря ( см. ПРИГОДИ зУБНОГО лІКАРЯ) актриса
1966 місті С . ( см. В МІСТІ С. ) актриса
1966 Крила ( см. КРИЛА (1966)) актриса
1966 Чи не найвдаліший день ( см. НЕ САМИЙ ВДАЛИЙ ДЕНЬ) актриса 1967 Операція "Трест"
( см. ОПЕРАЦІЯ "ТРЕСТ") актриса 1967 Три дні Віктора Чернишова
( см. ТРИ ДНІ ВІКТОРА ЧЕРНИШОВА) актриса 1967 Фокусник
( см. ФОКУСНИК) актриса 1969 Вальс
( см. ВАЛЬС (1969)) актриса 1969 Старий будинок
( см. СТАРИЙ БУДИНОК (1969)) актриса 1971 Їхали в трамваї Ільф і Петров
( см. ЇХАЛИ в трамваї Ільф і ПЕТРОВ) актриса 1 972 хроніка ночі
( см. хРОНІКА нОЧІ) актриса 1973 Кожен день доктора Каліннікова
( см. ЩОДНЯ дОКТОРА Калиннікову) актриса тисяча дев'ятсот сімдесят три Товаришу генерале
( см. ТОВАРИШ гЕНЕРАЛ) актриса 1975 Гамлет Щигровского повіту
( см. ГАМЛЕТ Щигровского пОВІТУ) актриса 1975 Остання жертва (
см. ОСТАННЯ ЖЕРТВА) актриса 1978 день свята (
см. В ДЕНЬ СВЯТА) актриса 1979 Імеретинській ескізи (
см. Імеретинській ЕСКІЗИ) читає текст 1979 Капітан Збреши-голова (
см. КАПІТАН збрешу-гОЛОВА) актриса 1979 Сьогодні і завтра ( см.
СЬОГОДНІ І ЗАВТРА) актриса 1980 Одного разу двадцять років потому ( см.
ОДНОГО РАЗУ дВАДЦЯТЬ рОКІВ) актриса тисячу дев'ятсот вісімдесят одна Портрет дружини художника ( см. ПОРТРЕТ дРУЖИНИ хУДОЖНИКА)
актриса 1983 Петля ( см. ПЕТЛЯ)
актриса 1986 Потрібні люди ( см. ПОТРІБНІ лЮДИ (1986)) АКТР Іса
тисячу дев'ятсот вісімдесят сім Нетерпіння душі ( см. НЕТЕРПІННЯ ДУШІ) актриса
тисячу дев'ятсот вісімдесят сім Вільне падіння ( см. ВІЛЬНЕ ПАДІННЯ) актриса
+1989 Етюди про Врубеля ( см. ЕТЮДИ про Врубеля) актриса
1990 Хлопчики ( см. МАЛЬЧИКИ (1990)) актриса
1990 Мої люди ( см. МОЇ лЮДИ) актриса
1990 Нині прославився син людський ( см. Тепер прославив СИН ЛЮДСЬКИЙ) актриса
+1992 Господи, прости нас грішних ( см. ГОСПОДИ, прости нас ГРІШНИХ) актриса
Енциклопедія кіно. 2010.