ГОНЧАРОВ Юрій

ГОНЧАРОВ Юрій
ГОНЧАРОВ Юрій, російський актор. тисяча дев'ятсот шістьдесят сім Хроніка пікіруючого бомбардувальника ( см. ХРОНІКА пІКІРУЮЧОГО бОМБАРДУВАЛЬНИКА) 1973 Двері без замка ( см. ДВЕРІ БЕЗ ЗАМКУ) 1973 Це сильніше мене ( см. ЦЕ сИЛЬНІШИЙ мЕНЕ) 1975 Полковник у відставці ( см. ПОЛКОВНИК у вІДСТАВКУ) 1976 Всього одна ніч ( см.
ГОНЧАРОВ Юрій, російський актор.
тисяча дев'ятсот шістьдесят сім Хроніка пікіруючого бомбардувальника
( см. ХРОНІКА пІКІРУЮЧОГО бОМБАРДУВАЛЬНИКА) 1973 Двері без замка
( см. ДВЕРІ БЕЗ ЗАМКУ) 1973 Це сильніше мене
( см. ЦЕ сИЛЬНІШИЙ мЕНЕ) 1975 Полковник у відставці
( см. ПОЛКОВНИК у вІДСТАВКУ) 1976 Всього одна ніч (
см. ВСЬОГО оДНА нІЧ) 19 76 Дикий Гаврило (
см. ДИКИЙ Гавриїла) 1976 Мене це не стосується (
см. МЕНЕ ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ) 1976 Сентиментальний роман ( см.
сентиментальний роман) 1977 Друга спроба Віктора Крохіна ( см.
ДРУГА сПРОБА ВІКТОРА Крохин) 1977 Освідчення в коханні ( см.
ПОЯСНЕННЯ В ЛЮБОВІ (1977)) 1 977 Сумка інкасатора ( см.
Сумка інкасатора) 1 983 Потрібні чоловіки ( см.
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ) тисячі дев'ятсот вісімдесят чотири Вісім днів надії ( см.
ВІСІМ ДНІВ НАДІЇ) 1984 і ось прийшов Бумбо. ... ( см.
І ОСЬ ПРИЙШОВ Бумбу) один тисяча дев'ятсот вісімдесят шість Золотий гудзик (кіноальманах "Винятки без правил") ( см.
ЗОЛОТА ПУГОВИЦЯ) 1987 Моонзунд ( см.
Моонзунд) 1989 Приватний детектив, або операція "Кооперація" ( см.
ПРИВАТНИЙ дЕТЕКТИВ, аБО оПЕРАЦІЯ "КООПЕРАЦІЯ") одна тисяча дев'ятсот дев'яносто один Людина зі звалища ( см. ЛЮДИНА зІ зВАЛИЩА)
Енциклопедія кіно. 2010.