ГОРБАТОВ Олександр

ГОРБАТОВ Олександр
ГОРБАТОВ Олександр, український актор. 1 967 Тиха Одеса ( см. ТИХАЯ ОДЕСА) 1970 Севастополь ( см. СЕВАСТОПОЛЬ) тисяча дев'ятсот сімдесят два За твою долю ( см. ЗА тВОЮ дОЛЮ) 1 973 До останньої хвилини ( см. ДО оСТАННЬОГО хВИЛИНИ) 1 979 Забудьте слово смерть ( см. ЗАБУДЬТЕ сЛОВО сМЕРТЬ) 1980 Зоряний інспектор ( см.

ГОРБАТОВ Олександр, український актор.
1 967 Тиха Одеса ( см. ТИХАЯ ОДЕСА)
1970 Севастополь ( см. СЕВАСТОПОЛЬ)
тисяча дев'ятсот сімдесят два За твою долю ( см. ЗА тВОЮ дОЛЮ)
1 973 До останньої хвилини ( см. ДО оСТАННЬОГО хВИЛИНИ) 1 979 Забудьте слово смерть
( см. ЗАБУДЬТЕ сЛОВО сМЕРТЬ) 1980 Зоряний інспектор
( см. Зоряний іНСПЕКТОР) 1 981 Сто радощів, або книга великих відкриттів
( см. СТО радість) Енциклопедія кіно. 2010.