ГРАЧОВ Анатолій Михайлович

ГРАЧОВ Анатолій Михайлович
ГРАЧОВ Анатолій Михайлович, російський актор; народний артист Росії (1998). З початку 60-х років - актор Театру на Малій Бронній, з 1994 - Московського театру "ЕТС" під керівництвом А. Калягіна, грає - в "антреприза Михайла Козакова" (1996). Знімається в кіно. 1957 До Чорного моря ( см. До ЧОРНОМУ МОРЯ) 1961 Оленка ( см.

ГРАЧОВ Анатолій Михайлович, російський актор; народний артист Росії (1998).
З початку 60-х років - актор Театру на Малій Бронній, з 1994 - Московського театру "ЕТС" під керівництвом А. Калягіна, грає - в "антреприза Михайла Козакова" (1996). Знімається в кіно.
1957 До Чорного моря ( см. До ЧОРНОМУ МОРЯ)
1961 Оленка ( см. АЛЕНКА)
+1966 Ні і так ( см. НІ І ТАК) 1 967 Весна на Одері
( см. ВЕСНА нА Одері) 1968 Жага над струмком
( см. ЖАЖДА НАД струмком) 1969 Варчина земля (
см. Варчина зЕМЛЯ) 1970 Борис Годунов. Сцени з трагедії (
см. БОРИС ГОДУНОВ. СЦЕНИ З ТРАГЕДІЇ) 1970 Море у вогні (
см. МОРЕ У ВОГНІ) 1971 Слідство ведуть знавці 1972 Слідство ведуть знавці
1973 Хлопця звали Капітаном
(
см. хлопчисько зВАЛИ КАПІТАНОМ) 1 975 Вовча зграя (
см. ВОВЧЕ СТАЯ (1975)) 1976 ... та інші офіційні особи (
см. і іНШІ ОФІЦІЙНІ оСОБИ) 1976 Моя справа (
см. МОЯ СПРАВА) 1 976 Слово для захисту (
см. СЛОВО дЛЯ зАХИСТУ) 1 976 Доля барабанщика (
см. Доля барабанщика (1976)) 1977 Поділитися: Останні двійка (
см. ОСТАННЯ дВІЙКА) 1978 Чоловічі ігри на свіжому повітрі ( см.
ЧОЛОВІЧІ ІГРИ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ) 1979 Червоні погони ( см.
ЧЕРВОНІ ПОГОНИ) 1979 круте поле ( см.
круті пОЛЕ) 1980 Дрібниці життя ( см.
МЕЛОЧИ ЖИТТЯ (1980)) 1980 Таємниця Едвіна Друда ( см.
Таємниця Едвіна Друда) 1 981 Залишаюся з вами ( см. ЗАЛИШАЮСЯ З ВАМИ)
1 982 Дитячий світ ( см. ДИТЯЧИЙ сВІТ)
1 983 Визнати винним ( см. ВИЗНАТИ вИННИМ)
1 984 Два гусара ( см. ДВА гУСАРА)
1 984 Репортаж з лінії вогню ( см. РЕПОРТАЖ з лІНІЇ вОГНЮ)
1985 Увага! Всім постам. ... ( см. УВАГА! Всім постам)
1 985 Заради кількох рядків ( см. заради кількох рядків)
1 986 Де ваш син? ... ( см. ДЕ ВАШ СИН)
один тисяча дев'ятсот вісімдесят шість Дорівнює чотирьом Франціям ( см. ДОРІВНЮЄ ЧОТИРЬОХ Франції)
1987 Чоловічі портрети ( см. ЧОЛОВІЧІ ПОРТРЕТИ)
1988 Автопортрет невідомого ( см. АВТОПОРТРЕТ нЕВІДОМОГО)
1988 Шут ( см. ШУТ )
1989 Зелений вогонь кози ( см. ЗЕЛЕНИЙ вОГОНЬ кОЗИ)
1989 Свій хрест ( см. свій хрест)
1990 Ворог народу Бухарін ( см. ВОРОГ нАРОДУ Бухаріна)
1 999 Вечеря в чотири руки ( см. ВЕЧЕРЯ в чОТИРИ рУКИ)
Енциклопедія кіно. 2010.