ВИНОГРАДІВ Валеріан

ВИНОГРАДІВ Валеріан
ВИНОГРАДІВ Валеріан, російський актор. 1955 Чужа рідня ( см. ЧУЖА РІДНЯ) 1960 Людина не здається ( см. ЛЮДИНА НЕ ЗДАЄТЬСЯ) тисячі дев'ятсот шістьдесят один Ніч без милосердя ( см. НІЧ БЕЗ мИЛОСЕРДЯ) тисячу дев'ятсот шістьдесят дві Шістнадцята весна ( см. шістнадцятий вЕСНА) 1963 Сліпа птиця ( см. СЛІПА ПТИЦЯ) 1965 Двадцять шість бакинських комісарів ( см.

ВИНОГРАДІВ Валеріан, російський актор.
1955 Чужа рідня ( см. ЧУЖА РІДНЯ)
1960 Людина не здається ( см. ЛЮДИНА НЕ ЗДАЄТЬСЯ)
тисячі дев'ятсот шістьдесят один Ніч без милосердя ( см. НІЧ БЕЗ мИЛОСЕРДЯ)
тисячу дев'ятсот шістьдесят дві Шістнадцята весна ( см. шістнадцятий вЕСНА)
1963 Сліпа птиця ( см. СЛІПА ПТИЦЯ) 1965 Двадцять шість бакинських комісарів
( см. ДВАДЦЯТЬ шІСТЬ Бакинських комісарів) 1966 Подарунок
1969 Ад'ютант його превосходительства (серіал) (
см. Ад'ютант його величності) 1970 Посланці вічності (
см. посланник вІЧНОСТІ) 1971 Зірки не гаснуть (
см. звез И не гаснуть) 1971 Сьоме небо (
см. СЬОМЕ НЕБО) 1971 Смертний ворог (
см. СМЕРТНИЙ ВОРОГ) 1973 Неймовірні пригоди італійців в Росії (
см. НЕЙМОВІРНІ пРИГОДИ іТАЛІЙЦІВ в РОСІЇ) 1 976 SOS над тайгою (
см. СОС над тайгою) 1977 трактир на П'ятницькій (
см. тРАКТИР на П'ятницькій) 1979 Антарктична повість (
см. АНТАРКТИЧНА ПОВЕСТЬ) 1 979 Місто взяло (
см. МІСТО ВЗЯВ) 1980 Крах операції "Терор" (
см. КРАХ ОПЕРАЦІЇ "ТЕРРОР") тисяча дев'ятсот вісімдесят дві Мишка, малюк і інші (
см. МИШКА, мАЛЮК тА іНШІ) 1984 Перемога (
см. ПЕРЕМОГА) 1985 Незручний людина (
см. незручна людина (1985)) 1985 Поїздки на старому автомобілі (
см. ПОЇЗДКИ нА сТАРОМУ аВТОМОБІЛІ) 1 988 Громадянин тікає ( см.
ГРОМАДЯНИН тікає) 1 988 Продовження роду ( см.
ПРОДОВЖЕННЯ РОДУ) 1990 Бурса ( см.
БУРСА) 1990 Російська рулетка ( см.
РОСІЙСЬКА рУЛЕТКА) 1993 Люди місячного світла ( см.
ЛЮДИ мІСЯЧНОГО сВІТЛА) Енциклопедія кіно. 2010.