ВЛАДИМИРОВА Варвара Ігорівна

ВЛАДИМИРОВА Варвара Ігорівна
ВЛАДИМИРОВА Варвара Ігорівна , російська актриса. актриса АБДТ ім. Г. Товстоногова. тисячу дев'ятсот вісімдесят три Зайвий квиток ( см. ЗАЙВА кВИТОК) 1989 Не покидай ... ( см. Не покидай ...) +1998 Без зворотної адреси ( см. БЕЗ зВОРОТНОГО аДРЕСА) 2002 Жіноча логіка ( см. ЖІНОЧА лОГІКА) Енциклопедія кіно.

ВЛАДИМИРОВА Варвара Ігорівна , російська актриса. актриса АБДТ ім. Г. Товстоногова.
тисячу дев'ятсот вісімдесят три Зайвий квиток ( см. ЗАЙВА кВИТОК)
1989 Не покидай ... ( см. Не покидай ...) +1998 Без зворотної адреси
( см. БЕЗ зВОРОТНОГО аДРЕСА) 2002 Жіноча логіка
( см. ЖІНОЧА лОГІКА) Енциклопедія кіно. 2010.