ВОЛКОВ Юрій

ВОЛКОВ Юрій
ВОЛКОВ Юрій, російський актор. актор Московського драматичного театру ім. М. В. Гоголя. +1961 Ніч без милосердя ( см. НІЧ бЕЗ мИЛОСЕРДЯ) тисячу дев'ятсот шістьдесят-два Вступ ( см. ВСТУП) +1962 Третій тайм ( см. ТРЕТІЙ тАЙМ) 1963 Живі і мертві ( см. ЖИВІ І МЕРТВІ) 1963 Людина, яка сумнівається ( см. ЛЮДИНА, яКА сУМНІВАЄТЬСЯ) 1964 Жили-були дід та баба ( см.

ВОЛКОВ Юрій, російський актор.
актор Московського драматичного театру ім. М. В. Гоголя.
+1961 Ніч без милосердя ( см. НІЧ бЕЗ мИЛОСЕРДЯ)
тисячу дев'ятсот шістьдесят-два Вступ ( см. ВСТУП) +1962 Третій тайм
( см. ТРЕТІЙ тАЙМ) 1963 Живі і мертві
( см. ЖИВІ І МЕРТВІ) 1963 Людина, яка сумнівається
( см. ЛЮДИНА, яКА сУМНІВАЄТЬСЯ) 1964 Жили-були дід та баба
( см. ЖИЛИ-БУЛИ дід та баба) тисячу дев'ятсот шістьдесят-чотири Страчені на світанку (
см. скарбницю на СВІТАНКУ) 1 965 На одній планеті (
см. нА ОДНІЙ ПЛАНЕТУ) 1966 Їх знали тільки в обличчя ( см.
ЇХ зНАЛИ тІЛЬКИ в оБЛИЧЧЯ) тисяча дев'ятсот шістьдесят сім Десятий крок ( см.
ДЕСЯТИЙ КРОК) 1967 Пароль не потрібен ( см.
ПАРОЛЬ НЕ пОТРІБЕН) 1967 Сильні духом ( см.
СИЛЬНІ ДУХОМ) одна тисяча дев'ятсот шістьдесят вісім Удар! Ще удар! ( см.
УДАР! ЩЕ УДАР!) тисяча дев'ятсот шістьдесят-дев'ять Преступление и наказание ( см.
Злочин і кара (1969)) 1970 Море в вогні ( см.
МОРЕ у вОГНІ) 1970 Поїзд у завтрашній день ( см.
ПОТЯГ у зАВТРАШНІЙ дЕНЬ) 1970 Чорне сонце ( см. ЧОРНЕ СОНЦЕ)
тисячі дев'ятсот сімдесят дві Любити людину ( см. ЛЮБИТИ лЮДИНИ)
1974 Шпак і ліра ( см. ШПАК І ЛІРА)
1977 Поєдинок в тайзі ( см. ПОЄДИНОК у тАЙЗІ)
1977 Трактир на П'ятницькій ( см. ТРАКТИР на П'ятницькій)
1978 Омелян Пугачов ( "Невільники свободи", "Кров'ю омита") ( см. Омелян Пугачов)
1 978 Молодість з нами ( см. МОЛОДІСТЬ З НАМИ)
1979 Гірське гніздо ( см. ГОРНОЕ ГНІЗДО)
1979 Слідство ведуть знавці. Справа N14. Подпасок з огірком 1980 Корпус генерала Шубнікова ( см.
КОРПУС ГЕНЕРАЛА Шубнікову)
1980 Петрівка, 38 ( см. ПЕТРІВКА, 38) 1980 Такі ж, як ми!
( см. ТАКІ САМІ ЯК МИ) 1981 Здоровань
( см. здоровань) 1981 Синдикат-2
( см. СІНДІКАТ-2) +1982 Бережіть чоловіків!
( см. БЕРЕГИТЕ ЧОЛОВІКІВ) 1 984 Лев Толстой
( см. ЛЕВ ТОЛСТОЙ) 1 984 ТАРС уповноважений заявити ...
( см. ТАСС УПОВНОВАЖЕНИЙ ЗАЯВИТИ) 1985 Змеелов (
см. Змеелов) 1986 Наближення до майбутнього (
см. НАБЛИЖЕННЯ до МАЙБУТНЬОГО) 1987 Мегре у міністра (
см. Мегре у мІНІСТРА) 1988 Собаче серце (
см. СОБАЧЕ сЕРЦЕ (1988)) 1989 Грань ( см.
ГРАНЬ) 1990 Остання осінь ( см.
ОСТАННЯ оСІНЬ) 1990 Супутник планети Уран ( см.
СУПУТНИК ПЛАНЕТИ УРАН) тисяча дев'ятсот дев'яносто одна Будинок побачень ( см.
ДОМ пОБАЧЕНЬ) 1993 Сірі вовки ( см.
СІРІ ВОВКИ) одна тисяча дев'ятсот дев'яносто чотири Бульварний роман ( см.
бульварні романи) Енциклопедія кіно. 2010.