ВОЛЬСЬКИЙ Борис

ВОЛЬСЬКИЙ Борис
ВОЛЬСЬКИЙ Борис, російський звукорежисер, композитор. 1 936 Батьківщина кличе ( см. РОДИНА кЛИЧЕ) звукорежисер 1 938 Болотні солдати ( "Вальтер", "Табір на болоті") ( см. болотних СОЛДАТИ) звукорежисер 1939 Помилка інженера Кочина ( см. ПОМИЛКА ИНЖЕНЕРА Кочин) звукове оформлення тисячу дев'ятсот сорок одна На шляхах ( см.

ВОЛЬСЬКИЙ Борис, російський звукорежисер, композитор.
1 936 Батьківщина кличе ( см. РОДИНА кЛИЧЕ) звукорежисер
1 938 Болотні солдати ( "Вальтер", "Табір на болоті") ( см. болотних СОЛДАТИ) звукорежисер
1939 Помилка інженера Кочина ( см. ПОМИЛКА ИНЖЕНЕРА Кочин) звукове оформлення
тисячу дев'ятсот сорок одна На шляхах ( см. НА шЛЯХИ) композитор
1942 Маш енька ( см. МАШЕНЬКА (1942)) композитор
1942 Секретар райкому ( см. секретаря райкому) композитор
1943 року під ім'я Батьківщини ( "Російські люди") ( см. В іМ'Я БАТЬКІВЩИНИ) композитор
1944 Велика земля ( см. ВЕЛИКА зЕМЛЯ ) композитор
+1944 Іван Грозний (1-я серія) ( см. Іван Грозний) звукорежисер
1945 Іван Грозний (2-я серія, оповідь другий - "Боярський змова") звукорежисер
1946 Кам'яна квітка (Уральський оповідь) ( см. КАМ'ЯНА КВІТКА) звукорежисер
1 948 Три зустрічі ( см. ТРИ ЗУСТРІЧІ) звукорежисер
1949 Падіння Берліна ( см. ПАДІННЯ Берліну) звукорежисер
+1951 Великий концерт (фільм-концерт) ( см. ВЕЛИКИЙ кОНЦЕРТ (1951)) звукорежисер
+1951 Незабутній 1919- й ( см. НЕЗАБУТНІЙ 1919 й) звукорежисер
тисяча дев'ятсот п'ятьдесят три Великий воїн Албанії Скандербег ( см. ВЕЛИКИЙ вОЇН АЛБАНІЇ Скандербег) звукорежисер
1954 Ромео і Джульєтта ( см. РОМЕО і Джульєтта (1954)) звукорежисер
+1955 Отелло ( см. ОТЕЛЛО) звукорежисер
1956 Урок історії ( см. УРОК ІСТОРІЇ) звукорежисер
+1957 Розповіді про Леніна ( см. РОЗПОВІДІ ПРО ЛЕНІНА) звукорежисер
1959 нашому місті ( см. В нАШОМУ мІСТІ) звукорежисер
1960 Нормандія - Німан ( см. НОРМАНДІЯ - НІМАН) звукорежисер 1960 п'ять днів, п'ять ночей
( см. п'ЯТЬ дНІВ, п'ЯТЬ ночей) звукорежисер 1961 дев'ять днів одного року
( см. дЕВ'ЯТЬ дНІВ оДНОГО рОКУ) звукорежисер тисячі дев'ятсот шістьдесят дві Велика дорога
( см. ВЕЛИКА дОРОГА) звукорежисер +1965 Вони не пройдуть
( см. ОН НЕ ВІДБУДУТЬСЯ) звукорежисер 1966 Дівчинка на кулі
( см. ДІВЧИНКА НА КУЛІ) звукорежисер 1968 Зустрічі на світанку
( см. ЗУСТРІЧІ НА сВІТАНКУ) звукорежисер 1969 Сюжет для невеликого оповідання (Ліка - любов Чехова)
( см. СЮЖЕТ для невеликого оповідання) звукорежисер Енциклопедія кіно. 2010.