ВИСОЦЬКИЙ Володимир Семенович

ВИСОЦЬКИЙ Володимир Семенович
ВИСОЦЬКИЙ Володимир Семенович (25 січня 1938 року, Москва - 25 липень 1980, там же), російський актор театру і кіно, поет, автор і виконавець пісень, лауреат Державної премії СРСР (1987, посмертно, за участь в телесеріалі "Місце зустрічі змінити не можна" та авторське виконання пісень). Навчався в Московському інженерно-будівельному інституті (1955 -1956), закінчив Школу-студію при МХАТ (1960, курс П.

ВИСОЦЬКИЙ Володимир Семенович (25 січня 1938 року, Москва - 25 липень 1980, там же), російський актор театру і кіно, поет, автор і виконавець пісень, лауреат Державної премії СРСР (1987, посмертно, за участь в телесеріалі "Місце зустрічі змінити не можна" та авторське виконання пісень).
Навчався в Московському інженерно-будівельному інституті (1955 -1956), закінчив Школу-студію при МХАТ (1960, курс П. В. Массальского і М. М. Тархан ова). У 1960-1962 роках - в Московському театрі імені Пушкіна, потім актор Московського театру мініатюр, з 1964 року в театрі на Таганці.
У кіно Висоцький почав зніматися ще в студентські роки, але в юності його талант залишився нерозкритим і він був зайнятий тільки в епізодах і ролях другого плану. Але в кінці 1960-х років Висоцькому вдається проявити себе і в кінематографі, чому сприяла і його успішна робота в театрі на Таганці, і всенародна слава співака-виконавця власних пісень. До числа кращих ролей Висоцького в кіно відносяться Брусенцов ( "Служили два товариші"), Рябий ( "Господар тайги"), фон Корен ( "Погана хороша людина"), арап ( "Розповідь про те, як цар Петро арапа женив"), Жеглов ( "Місце зустрічі змінити не можна"), Дон Гуан "Маленькі трагедії"). Всі вони зіграні блискуче, відзначені високою майстерністю перевтілення. Висоцький - автор пісень до більшої кількості фільмів, завдяки яким вони багато в чому і запам'яталися глядачеві - "Вертикаль", "Втеча містера Мак-Кінлі", "Небезпечні гастролі", "Я родом з дитинства".
1959 Однолітки ( см. ровесниць) актор
тисячі дев'ятсот шістьдесят одна Кар'єра Діми Горіна ( см. КАР'ЄРА Дмитра Горіна) актор
1962 сімсот тринадцятий просить посадку ( см. сімсот тРИНАДЦЯТИЙ пРОСИТЬ пОСАДКУ) актор
1962 грішниця ( см. грішниця) актор 1962 Звільнення на берег
( см. ЗВІЛЬНЕННЯ нА бЕРЕГ) актор 1963 Живі і мертві
( см. ЖИВІ і МЕРТВІ) актор 1963 Штрафний удар
( см. ШТРАФНИЙ уДАР) актор 1965 На завтрашній вулиці
( см. НА завтрашній вулиці) актор 1965 Наш будинок
( см. НАШ дІМ) актор 1965 Стря пуху
( см. кухарка) актор тисячу дев'ятсот шістьдесят-шість Вертикаль
( см. ВЕРТИКАЛЬ) актор, автор і виконавець пісень 1966 Останній шахрай
( см. ОСТАННІЙ шахраї) автор і виконавець пісень 1966 Саша-Сашенька
( см. САША-САШЕНЬКА) автор і виконавець пісень, актор 1966 Я родом з дитинства (
см. Я РОДОМ З ДИТИНСТВА) автор і виконавець пісень, актор 1967 Війна під дахами (
см. ВІЙНА під дахом) автор і виконавець пісень, актор тисяча дев'ятсот шістьдесят сім Короткі зустрічі ( см.
КОРОТКІ зУСТРІЧІ) автор і виконавець пісень, актор 1968 Інтервенція ( см.
ІНТЕРВЕНЦІЯ) актор, текст пісень 1968 Служили два товариша ( см. СЛУЖИЛИ дВА тОВАРИШІ)
актор 1968 Господар тайги ( см. Господар тайги (1968))
актор, автор і виконавець пісень 1969 Білий вибух ( см. БІЛИЙ вИБУХ)
актор 1969 Небезпечні гастролі ( см. НЕБЕЗПЕЧНІ ГАСТРОЛІ) актор, автор і виконавець пісень
1969 Сини йдуть у бій ( см. СИНИ ЙДУТЬ У БІЙ) автор і виконавець пісень
тисяча дев'ятсот сімдесят два Четвертий ( см. ЧЕТВЕРТИЙ) актор 1973 Погана хороша людина
( см. ПОГАНИЙ хОРОШИЙ лЮДИНА) актор 1973 Чорний принц
( см. ЧОРНИЙ ПРИНЦ) автор і виконавець пісень 1974 Єдина дорога
( см. ЄДИНА ДОРОГА) автор і виконавець пісень, актор 1974 Іван та Марія
( см. Іван та Марія) автор і виконавець пісень +1974 Контрабанда
( см. КОНТРАБАНДА) автор і виконавець пісень 1974 один раз один (
см. одіножди оДИН) ​​ автор і виконавець пісень 1975 Втеча містера Маккінлі (
см. ВТЕЧА мІСТЕРА Маккінлі) автор і виконавець пісень, актор 1975 Єдина (
см. ЄДИНА) автор і виконавець пісень, актор 1 976 Сем десят два градуси нижче нуля (
см. СІМДЕСЯТ ДВА градусів нижче нуля) автор і виконавець пісень тисячу дев'ятсот сімдесят шість Розповідь про те, як цар Петро арапа женив (
см. ОПОВІДЬ ПРО ТЕ, ЯК ЦАР ПЕТРО арапа женив) актор 1977 Вітер "надії" (
см. ВІТЕР "нАДІЇ") автор і виконавець пісень 1977 Озброєний і дуже небезпечний (
см. озброєний і дУЖЕ нЕБЕЗПЕЧНИЙ) автор і виконавець пісень 1977 Друга спроба Віктора Крохіна (
см. ДРУГА СПРОБА ВІКТОРА Крохин) автор і виконавець пісень 1979 Маленькі трагедії (
см. МАЛЕНЬКІ ТРАГЕДІЇ) актор 1979 Место встречи изменить нельзя ( см.
МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ ЗМІНИТИ НЕ МОЖНА) актор тисячу дев'ятсот сімдесят дев'ять Точка відліку ( см.
ТОЧКА вІДЛІКУ) автор і виконавець пісень 1980 Мерседес тікає від погоні ( см.
Мерседес тікає від погоні) - автор і виконавець пісень тисячу дев'ятсот вісімдесят дві Балада про доблесного лицаря Айвенго ( см. Балада про доблесного лицаря Айвенго)
- автор і виконавець пісень Енциклопедія кіно. 2010.