ВЕКСЛЕР Абрам

ВЕКСЛЕР Абрам
ВЕКСЛЕР Абрам, художник. +1931 Людина за бортом ( "Люди другого хрещення") ( см. ЛЮДИНА зА бОРТОМ ( 1931)) 1939 Четвертий перископ ( см. ЧЕТВЕРТИЙ пЕРИСКОП) 1 941 Антон Іванович сердиться ( см. Антон Іванович сердиться) 1943 року під ім'я Батьківщини ( "Російські люди") ( см. В іМ'Я БАТЬКІВЩИНИ) 1944 Морський батальйон ( см.

ВЕКСЛЕР Абрам, художник.
+1931 Людина за бортом ( "Люди другого хрещення") ( см. ЛЮДИНА зА бОРТОМ ( 1931))
1939 Четвертий перископ ( см. ЧЕТВЕРТИЙ пЕРИСКОП)
1 941 Антон Іванович сердиться ( см. Антон Іванович сердиться)
1943 року під ім'я Батьківщини ( "Російські люди") ( см. В іМ'Я БАТЬКІВЩИНИ)
1944 Морський батальйон ( см. МОРСЬКИЙ БАТАЛЬЙОН)
тисячі дев'ятсот сорок сім Новий будинок ( см. НОВИЙ ДІМ)
1949 Академік Іван Павлов ( см. АКАДЕМІК ІВАН ПАВЛОВ)
1950 Мусоргський ( см. Мусоргського)
1952 Римський-Корсаков ( см. Римський-Корсаков)
+1953 Алеко ( см. АЛЄКО) 1954 Приборкувач тигрів
( см. Приборкувач тигрів) 1955 Таланти і шанувальники
( см. ТАЛАНТИ І ПРИХИЛЬНИКИ (1955)) 1956 Медовий місяць
( см. МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ (1956)) 1 958 Містер Ікс
( см. МІСТЕР ІКС) 1958 Нічний гість (
см. НІЧНИЙ гІСТЬ) 1959 Не май сто рублів (
см. НЕ мАЙ СТО рУБЛІВ ) 1963 Каїн XVIII ( "Двоє друзів") (
см. Каїн ВІСІМНАДЦЯТЕ) тисяча дев'ятсот шістьдесят чотири Повернута музика (
см. повернення мУЗИКА) Енциклопедія кіно. 2010.